Taizévieringen

Deze taakgroep organiseert twee keer per jaar op een zondagavond een Taizéviering, één keer in november en één keer in maart.
Taizévieringen zijn korte, meditatieve vieringen, met weinig gesproken woord, een moment van stilte en veel liederen uit de traditie van Taizé, een internationale, oecumenische kloostergemeenschap in Frankrijk.
Zie voor de data van de Taizévieringen het preekrooster.

Contact: Gerard ten Napel, Da Costalaan 7, 9752 EP Haren, tel. 050-5340990