Pastoraal Team

Het Pastoraal Team organiseert het pastoraat rondom de Gorechtkerk.
Pastoraat betekent: omzien naar elkaar, er voor elkaar zijn in lief en leed, elkaar een luisterend oor en geestelijke bijstand bieden.
Het Pastoraal Team bestaat uit predikanten, ouderlingen en contactpersonen.
Samen zorgen zij ervoor dat gemeenteleden bezoek krijgen of een bloemetje, in allerlei situaties. Bijvoorbeeld bij ziekte of overlijden. Maar ook bij geboorte, jubilea of thuiskomst uit het ziekenhuis.
Of gewoon omdat een gemeentelid graag eens een gesprek over geloof of kerk wil voeren.

Contact: pastoraat@gorechtkerk.nl