Liturgie/Erediensten

De Taakgroep Liturgie/Erediensten adviseert de kerkenraad over de liturgie en de erediensten in de Gorechtkerk.
De liturgie is de manier waarop we onze kerkdiensten vieren.
De taakgroep ontwikkelt daar ideeën over en helpt soms mee bij het voorbereiden van bijzondere vieringen, zoals de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Contact: liturgie@gorechtkerk.nl