Bloemen

De Taakgroep Bloemen zorgt elke week dat er bloemen staan in de kerk. Meestal is dat een boeket dat een van de contactpersonen na afloop van de zondagse dienst als groet van de gemeente naar een gemeentelid brengt.
Bij bijzondere diensten verzorgt de taakgroep liturgische bloemstukken.

Contact: alybakker@home.nl