Beamer

De zondagse vieringen in de Gorechtkerk worden ondersteund door een beamer.
Daarop worden de tekst en de muziek van alle liederen geprojecteerd, bovendien bestaat de mogelijkheid om ook afbeeldingen of filmpjes te laten zien.
De Taakgroep Beamer, bestaande uit een aantal gemeenteleden, zorgt er bij toerbeurt voor dat de wekelijkse vieringen door de beamer worden ondersteund.

Contact: beamer@gorechtkerk.nl