Profielschets predikant

Profielschets voor de predikant.

Wie zijn wij?

Wij zijn een levendige, veelkleurige gemeente rondom de Gorechtkerk in het centrum van Haren. Onze gemeente telt een kleine 1.000 leden. We hebben een actieve kerkenraad, enthousiaste taakgroepen, een goed georganiseerd pastoraat en bloeiend jeugdwerk. We bieden een breed palet aan activiteiten en kerkdiensten.

Wie willen wij zijn?

 • We willen een open, zorgzame en gastvrije gemeente zijn, die een gelovig perspectief biedt aan een veelkleurige gemeenschap van mensen, in verbondenheid met elkaar en met de wereld om ons heen.
 • We willen een gemeente zijn waar eenieder zich thuis voelt: van jong tot oud, van vooruitstrevend tot behoudend, van getuigend tot zoekend.
 • We willen ons sterk maken voor inhoudelijke – en geloofsverdieping van onze gemeenteleden en andere betrokkenen.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken een predikant

 • die, naast onze parttime predikant (0,5 fte), onze gemeente op een verfrissende en aanstekelijke manier wil komen versterken.
 • die de gemeente voorgaat in de liefde van God, het volgen van Jezus en de inspiratie door de Geest.
 • die zich prettig voelt in onze veelkleurigheid en daar flexibel in kan opereren.
 • die inhoudelijke verdieping en gevoel voor traditie verrassend vertaalt naar deze tijd.
 • die zich betrokken voelt bij mensen, van oud tot jong.
 • die oog heeft voor maatschappelijke ontwikkelingen, lokaal en in de wereld.
 • die beschikt over goede communicatieve en samenbindende vaardigheden.
 • die als teamspeler graag samenwerkt met een actieve en betrokken kerkenraad.
 • die openstaat voor samenwerking met andere kerkgenootschappen in de regio, in het bijzonder de Hervormde Gemeente in Haren.

Wat verwachten wij?

Een predikant die, in een fulltime dienstverband en in goed overleg met onze huidige predikant, alle voorkomende werkzaamheden in onze gemeente, kan en wil verrichten. Met de nadruk op:

 • het mee helpen vormgeven aan onze pluriforme erediensten, van de meer ‘klassieke’ tot onze ochtendplusdiensten met een band.
 • het versterken van en samenwerken met ons pastorale team.
 • het met verschillende doelgroepen – van jong tot oud – ontdekken hoe we kerk kunnen zijn in een veranderende wereld.