Missie

Kerk zijn is voor ons:

Het vormen een gemeenschap die zich verbonden weet in de Bijbelse boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God.

We voelen ons betrokken op elkaar en op de wereld om ons heen. We geven dit handen en voeten door naar elkaar om te zien en door zorg te dragen voor onze medemens, binnen en buiten de kerk.

Wij zijn een veelkleurige, gastvrije gemeente. We brengen ieder onze eigen gaven en talenten in. We verschillen in geloofsovertuiging, geloofsbeleving en in onze voorkeuren voor bepaalde type kerkdiensten. Daarom is er een breed aanbod aan activiteiten en kerkdiensten. Binnen die veelkleurigheid bieden we elkaar ruimte. In wat ons bindt voelen we ons één.

Onze gemeente kenmerkt zich door een inspirerende en uitnodigende mix van geloof, ontmoeting en activiteit.