Geschiedenis

Anderhalve eeuw plaats van ontmoeting

In 1852 vormde een kleine groep ‘Afgescheidenen’, in navolging van dominee Hendrik de Cock, in Haren een Christelijke Afgescheiden Gemeente die later de Gereformeerde Kerk ging heten. Ze bouwden in de Witte Steeg, de latere Kerkstraat, een eenvoudige schuurkerk waar ze ’s zondags samenkwamen. Zo is de kerk al ruim anderhalve eeuw voor velen een plek om te schuilen, om getroost en bemoedigd te worden.

Alle gemeenteleden hebben door de jaren heen bijgedragen aan wat de kerk nu is: een veelkleurige gemeente die ruimte biedt voor uiteenlopende opvattingen en een persoonlijke geloofsbeleving. Waar mensen nog altijd kunnen schuilen, elkaar kunnen ontmoeten en lief en leed met elkaar kunnen delen.