Oppasdienst

De oppasdienst is een service aan kerkbezoekers van wie de kinderen nog te klein zijn voor de kerkdienst.
Elke zondag tijdens de morgendienst zijn in ’t Schip minimaal twee oppassers aanwezig.

Contact: oppasdienst@gorechtkerk.nl