Diaconie

Het College van Diakenen zet zich, geïnspireerd door het geloof, in voor mensen die hulp of steun nodig hebben, ver weg en dichtbij. Zo steunt de diaconie projecten met en voor mensen die dak- of thuisloos zijn, gevlucht, verslaafd of uitgesloten. In Groningen, maar ook wereldwijd daarbuiten.

De diakenen van de Gorechtkerk werken al sinds 1998 samen met de diakenen van de Hervormde Gemeente in Haren in de Diaconale Raad (DIRA). De DIRA is onderverdeeld in een aantal werkgroepen:

  • Binnenlands Diaconaat: hulp voor de medemens dichtbij bijv. de Voedselbank.
  • ZWO: hulp voor de medemens ver weg.
  • Diaconale hulpgroep: op aanvraag incidentele bijstand voor gemeenteleden of andere mensen die financiële ondersteuning nodig hebben.

Contact: diaconie@gorechtkerk.nl