Contact

Adressen

Gereformeerde Kerk Haren
Gorechtkerk: Kerkstraat 14, 9751 BD Haren
Website: www.gorechtkerk.nl
redactie e-mail: redactie@gorechtkerk.nl

Scriba Kerkenraad
R.J. van Wijk, Remmingaweg 44, 9751 VR Haren, tel. 050-534 60 10
scriba@gorechtkerk.nl

College van Diakenen
secretaris: J.G. Knoop, Overwinningsplein 5-9, 9728 GP Groningen, tel. 06-18889855. diaconie@gorechtkerk.nl

College van Kerkrentmeesters
secretaris: G. ten Napel, Da Costalaan 7, 9752 EP Haren,
tel. 050-534 09 90,  cvk@gorechtkerk.nl
INGbank NL80INGB 0000 8726 47, t.n.v. Geref. Kerk Haren,
voor bestellen collectebonnen SNS-bank NL72SNSB 0446 5495 17

Predikanten
*  Ds. Y. Buurma, De Grasjuffer 43, 9766 PV Eelderwolde, tel. 050-7850886
ybuurma@gmail.com
* Ds. H. J. Meijer, tel. 050- 501 71 24
meijer.familie.hj@gmail.com

Koster / beheerder Gorechtkerk / Gorechthuis
Koster / beheerder de heer O. Veling, Hortuslaan 1-A, 9751 BE Haren,
tel. 050-537 08 55,  beheerder@gorechthuis.nl

Kerkelijke Bureau

Mevrouw A. Raven-Klompmaker, Oude Borg 16, 9753 BV Haren,
tel. 050-534 29 72, leden@gorechtkerk.nl