Contact

Adressen

Gereformeerde Kerk Haren
Gorechtkerk: Kerkstraat 14, 9751 BD Haren
Website: www.gorechtkerk.nl
redactie e-mail: redactie@gorechtkerk.nl

Scriba Kerkenraad
De heer G. ten Napel, Da Costalaan 7, 9752 EP Haren, tel. 050-534 09 90
e-mail: scriba@gorechtkerk.nl

College van Diakenen
secretaris: mevrouw J.G. Knoop, Overwinningsplein 5-9, 9728 GP Groningen,
tel. 06-18889855. e-mail: diaconie@gorechtkerk.nl

College van Kerkrentmeesters
secretaris: mevrouw W. Oosterhuis-Wolters, Rijksstraatweg 27, 9752 AB Haren,
tel. 050-406 32 88, e-mail: cvk@gorechtkerk.nl
INGbank NL80INGB 0000 8726 47, t.n.v. Geref. Kerk Haren,
voor bestellen collectebonnen SNS-bank NL72SNSB 0446 5495 17

Predikanten
*  Ds. Y. Buurma, De Grasjuffer 43, 9766 PV Eelderwolde, tel. 050-7850886,
e-mail:  ybuurma@gmail.com
* Ds. H. J. Meijer, tel. 050- 501 71 24,
e-mail:  meijer.familie.hj@gmail.com

Koster / beheerder Gorechtkerk / Gorechthuis
Koster / beheerder de heer O. Veling, Hortuslaan 1-A, 9751 BE Haren,
tel. 050-537 08 55,  e-mail: beheerder@gorechthuis.nl

Kerkelijke Bureau

Mevrouw A. Raven-Klompmaker, Oude Borg 16, 9753 BV Haren,
tel. 050-534 29 72, e-mail:  leden@gorechtkerk.nl