Protestantse Kerkbode

Voor sectieberichten, pastoralia, kerkelijke mededelingen en andere informatie is er de Protestantse Kerkbode die twee wekelijks verschijnt. Hierin heeft de kerk van Haren-Onnen een eigen rubriek. Wanneer u ook wilt meeleven met het kerkelijk leven in de provincie kan een abonnement van belang zijn.
U treft in de kerkbode bovendien nieuws aan van het landelijk kerkelijk leven en achtergrondbeschouwingen over vragen van geloven en kerkzijn in deze tijd. De kerkenraad is verantwoordelijk voor wat er in de rubriek ‘Haren-Onnen’ wordt geplaatst. Daarom is er een redactiestatuut opgesteld en een kleine redactie ingesteld.

Kopij voor de rubriek Haren-Onnen kunt u tot minimaal 14 dagen voor de betreffende datum, via kopijkerkbode@gorechtkerk.nl inzenden. Uw bericht wordt dan geplaatst in de eerstvolgende kerkbode.

Abonneren en opzeggen kan alleen via:
Protestantse Kerkbode (R. Tuitman)
Johan Lewestraat 2
9991 CS Middelstum

redactie@protestantsekerkbode.nl