Protestantse Kerkbode

Berichten van de kerk (pastoralia, officiële mededelingen, kerkelijke stand en andere informatie) worden in de Protestantse Kerkbode en in 4-Luik geplaatst.
In de Kerkbode heeft de Gereformeerde Kerk van Haren een “eigen kolom”. Wilt u meeleven met het plaatselijk kerkelijk leven? Dan is een abonnement hierop onmisbaar. In de Kerkbode staat ook nieuws over het provinciale en landelijk kerkelijk leven. Deze kerkbode verschijnt elke week.
Een abonnement kunt u aanvragen bij Luinstra Uitgeverij BV, Postbus 37, 9700 AA Groningen, tel 050-3124500

Kopij:
Als u een mededeling wilt plaatsen dan moet uw mededeling vòòr maandag 12.00 uur naar kopijkerkbode@gorechtkerk.nl verstuurd worden. Onze redactie-kerkbode loopt alle ingezonden mededelingen wel eerst na.