Kerkradio

Voor wie niet naar de kerk kunnen maar toch graag de kerkdiensten rechtstreeks willen meevieren bestaat de mogelijkheid om een kerkradio te huren.
Mocht u hiervan gebruik willen maken kunt u dit aangeven bij uw predikant, wijkouderling of pastoraal medewerker of rechtstreeks contact opnemen
met de contactpersoon de heer Dirk Boonstra, Ereprijsweg 9, 9753 AP Haren,
tel. 050-5347033, bijdragen@gorechtkerk.nl

De huur bedraagt € 10,00 per maand. De borgsom is € 50,00, dit bedrag wordt bij inlevering van het toestel teruggestort