4luik

4-Luik is het informatieblad van de Protestantse Kerken in Glimmen, Haren, Noordlaren en Onnen.
4-Luik verschijnt één keer in de drie weken.

Redactieadres: per email redactie4luik@gmail.com

Abonnementen en bezorging:
J. Postmus, Middelhorsterweg 11, Haren, tel. 050-5349179