Activiteiten agenda

Op de activiteiten agenda staan alle kerkelijke activiteiten vermeld.
Wilt u alvast een activiteit voor de agenda op langere termijn aanmelden?
Stuurt u dan een mail naar
agenda@gorechtkerk.nl

Voor informatie over onze gemeente verwijzen we u naar www.gorechtkerk.nl,
naar de overige kopij in de Kerkbode en naar Vierluik.

Woensdag 23 oktober 2019

 • Theologische Kring met het onderwerp: Bewegen tussen geloof en ongeloof
  Met ds. Rudolf Oosterdijk
  Woensdagavond van 19.30 – 21.00 uur in Ons Centrum

Zaterdag, zondag 26 en 27 oktober 2019

 • Kunstfestival in het Gorechthuis en de Gorechtkerk
  Georganiseerd door de Werkgroep Goededoelen Haren

Dinsdag 29 oktober 2019

 • Een gesprekskring over kinderen en geloofsopvoeding met het onderwerp: Robin en God
  Met ds. Ybo Buurma
  Dinsdagavond van 19.45 – 21.45 uur in het Gorechthuis

Zondag 3 november 2019

 • Kliederkerk van 16.00 – 18.00 uur, inloop vanaf 15.45 uur
  In de Gorechtkerk

Woensdag 6 november 2019

 • Meditatie avond met begeleiding van Alja Egberts
  Woensdagavond van 20.00 – 21.30 uur, inloop vanaf 19.45 uur, in het Gorechthuis

Maandag 11 november 2019

 • Sint Maarten in de Gorechtkerk van 17.00 – 19.00 uur
  Iedereen is welkom voor lampionlopers en niet lampionlopers

Dinsdag 12 november 2019

 • Een gesprekskring over kinderen en geloofsopvoeding met het onderwerp: Robin en God
  Met ds. Ybo BuurmaDinsdagavond van 19.45 – 21.45 uur in het Gorechthuis

Woensdag 13 november 2019

 • Thema: ‘Groene Kerk’ met ds. Gonny de Boer uit Anloo
  Woensdagavond, aanvang 20.00 uur in het Gorechthuis

Donderdag 14 november 2019

 • Onderwerp: Vrouwen van formaat met ds. Arlette Toornstra
  Eva, Sarah en Hagar ….  In Genesis staan een paar prachtige verhalen over deze vrouwen van formaat
  Donderdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur in Ons Centrum

Zondag 17 november 2019

 • Na de ochtenddienst koffie drinken in het Gorechthuis