Activiteiten agenda

Op de activiteiten agenda staan alle kerkelijke activiteiten vermeld.
Wilt u alvast een activiteit voor de agenda op langere termijn aanmelden?
Stuurt u dan een mail naar
agenda@gorechtkerk.nl

Voor informatie over onze gemeente verwijzen we u naar www.gorechtkerk.nl,
naar de overige kopij in de Kerkbode en naar Vierluik. 

Donderdag 21 februari 2019

 • Leerhuis-avonden met het onderwerp: Mozes, leider tegen wil en dank met ds. Arlette Toornstra
  In Ons Centrum van 19.30 – 22.00 uur

Woensdag 27 februari 2019

 • Meditatie avond in het Gorechthuis. 19.45 uur aanwezig, aanvang: 20.00 uur

Zondag 3 maart 2019

 • Ochtend+dienst in de Gorechtkerk, aanvang 10.00 uur
  Na afloop van de dienst koffiedrinken in ’t Gorechthuis
  Na de kerkdienst informatie in ’t Schip over het Paasproject voor ouders van jonge kinderen en ondertussen opvang voor hun kinderen ook in ’t Schip.

Donderdag 7 maart 2019

 • Ouderenkring met het thema: Wat inspireert mij?
  Met begeleiding van predikanten van de Dorpskerk en de Gorechtkerk
  In ons Centrum van 14.00 – 15.30 uur

Zondag 10 maart 2019

 • Taizédienst in de Gorechtkerk, aanvang 19.00 uur

Vrijdag en zaterdag 15 en 16 maart 2019

 • Musical ‘Op zoek naar Judas’, uitvoering in de Gorechtkerk