Activiteiten agenda

Op de activiteiten agenda staan alle kerkelijke activiteiten vermeld.
Wilt u alvast een activiteit voor de agenda op langere termijn aanmelden?
Stuurt u dan een mail naar
agenda@gorechtkerk.nl

Voor informatie over onze gemeente verwijzen we u naar www.gorechtkerk.nl,
naar de overige kopij in de Kerkbode en naar Vierluik. 

Zondag 18 augustus 2019

  • Na de ochtenddienst in de Gorechtkerk koffie drinken in het Gorechthuis

Zondag 1 september 2019

  • Na de ochtenddienst koffie drinken in het Gorechthuis

Zondag 8 september 2019

  • Ziekenzondag

Woensdag 11 september 2019

  • Meditatie avond in het Gorechthuis. 19.45 uur aanwezig, aanvang: 20.00 uur

Zondag 15 september 2019

  • Na de ochtenddienst koffie drinken in het Gorechthuis