Activiteiten agenda

Op de activiteiten agenda staan alle kerkelijke activiteiten vermeld.
Wilt u alvast een activiteit voor de agenda op langere termijn aanmelden?
Stuurt u dan een mail naar
agenda@gorechtkerk.nl

Voor informatie over onze gemeente verwijzen we u naar www.gorechtkerk.nl,
naar de overige kopij in de Kerkbode en naar Vierluik. 

Maandag 15 april 2019

 • Gebedsviering in de Ontmoetingskerk, Sterremuurweg 4, aanvang: 19.30 uur

Dinsdag 16 april 2019

 • Gebedsviering in de Dorpskerk, Rijksstraatweg 188, aanvang: 19.30 uur

Woensdag 17 april 2019

 • Meditatie avond in het Gorechthuis. 19.45 uur aanwezig, aanvang: 20.00 uur

Woensdag 17 april 2019

 • Gebedsviering in de Nieuw Apostolische Kerk, Bamshorn 4, aanvang: 19.30 uur 

Donderdag 18 april 2019

 • Dienst Witte Donderdag in de Gorechtkerk, aanvang 19.30 uur

Vrijdag 19 april 2019

 • Dienst Goede Vrijdag in de Gorechtkerk, aanvang 19.30 uur

Zaterdag 20 april 2019

 • Dienst Stille Zaterdag in de Dorpskerk, aanvang 20.30 uur

Zondag 21 april 2019

 • 1e Paasdag, dienst in de Gorechtkerk
  Na ochtenddienst koffie drinken in het Gorechthuis

Donderdag 25 april 2019

 • Leerhuis-avonden met het onderwerp: Mozes, leider tegen wil en dank met ds. Arlette Toornstra
  In Ons Centrum van 19.30 – 22.00 uur