Activiteiten agenda

Op de activiteiten agenda staan alle kerkelijke activiteiten vermeld.
Wilt u alvast een activiteit voor de agenda op langere termijn aanmelden?
Stuurt u dan een mail naar
agenda@gorechtkerk.nl

Voor informatie over onze gemeente verwijzen we u naar www.gorechtkerk.nl,
naar de overige kopij in de Kerkbode en naar Vierluik. 

Zondag 16 december 2018

 • Na ochtenddienst koffie drinken in het Gorechthuis

Zondag  24 december 2018

 • Kerstnachtdienst

Zondag  25 december 2018

 • 1e Kerstdag, dienst in de Gorechtkerk

Maandag  31 december 2018

 • Oudejaarsdienst in de Gorechtkerk, aanvang 19.30 uur

Zondag 6 januari 2019

 • Na de kerkdienst Nieuwjaarswensen in het Gorechthuis

Dinsdag 8 januari 2019

 • Ouderenkring met het thema: ‘wat inspireert mij?’ Met begeleiding van de vier predikanten van de Dorpskerk en de Gorechtkerk, in ons Centrum van 14.00 – 15.30 uur

Woensdag 9 januari 2019

 • Filmavond met de film: La Fille Inconnue (Het onbekende meisje), in het Gorechthuis van 20.00 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

Vrijdag 11 januari 2019

 • Afscheidsavond ds. Marja de Jager, in de Gorechtkerk om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

Zondag 13 januari 2019

 • Afscheidsdienst ds. Marja de Jager in de Gorechtkerk, aanvang 14.30 uur (geen dienst om 10.00 uur)

Woensdag 16 januari 2019

 • Meditatieavond in het Gorechthuis, 19.45 uur aanwezig, aanvang: 20.00 uur

Vrijdag 18 januari 2019

 • Thema-avond (gespreksgroep voor 30-45 jarigen) en aansluitend soosavond

Zaterdag 19 januari 2019

 • World Servants Stamppotbuffet, in de Mellenshorst, Waterhuizerweg 36 , Haren, om 17.00 uur en 19.00 uur

Zondag 20 januari 2019

 • Na ochtenddienst koffiedrinken in het Gorechthuis