Activiteiten agenda

Op de activiteiten agenda staan alle kerkelijke activiteiten vermeld.
Wilt u alvast een activiteit voor de agenda op langere termijn aanmelden?
Stuurt u dan een mail naar
agenda@gorechtkerk.nl

Voor informatie over onze gemeente verwijzen we u naar www.gorechtkerk.nl, en naar de overige kopij in de Kerkbode en naar Vierluik.

Activiteiten agenda

Woensdag 11 december 2019

  • Meditatieavond met begeleiding van Alja Egberts, van 20.00 – 21.30 uur, inloop vanaf 19.45 uur, in het Gorechthuis, opgave en info: Alja Egberts, alja50@home.nl

Zaterdag 14 december 2019

  • Lichtjestocht, georganiseerd door zes kerkgemeenschappen in Haren

Zondag 15 december 2019

  • Na de ochtendplusdienst koffiedrinken in ‘t Schip

Zaterdag 21 december 2019

  • Verkoop kerststukken in het Gorechthuis, georganiseerd door de Werkgroep Goededoelen Haren

Zondag 22 december 2019

  • Na de ochtenddienst koffiedrinken in het Gorechthuis

Dinsdag 31 december 2019

  • Oliebollenactie in het Gorechthuis, georganiseerd door de Werkgroep Goededoelen Haren