VAN HET SCRIBAAT

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van maandag 7 oktober 2019

Na welkom aan alle aanwezigen, speciaal aan de nieuwe ambtsdragers Ida Stamhuis, Carina Tiessen en Gerard ten Napel, én aan degenen die deze avond voor het laatst aanwezig zijn, opent ds. Ybo Buurma de vergadering met een meditatief moment over de ziekenzalving. Aan de hand van een kleine liturgie laat hij zien wat dat inhoudt, hoe daar in de praktijk vorm aan gegeven kan worden en hoe het een betekenisvol ritueel kan zijn. Met een gebed maakt hij de overgang naar de vergadering. We staan stil bij hen die de afgelopen maand in onze gemeente overleden, de scriba steekt voor hen een kaars aan en leest een kort gedicht.

Naast de gebruikelijke agendapunten komen verder onder andere de volgende zaken aan de orde:

  • De Diaconie geeft informatie over de kerstattentie van dit jaar en over de dienst van 8 december. Dan zullen tijdens het koffiedrinken na de dienst vertegenwoordigers van een van de doelen waar oudpapiergelden naartoe zijn gegaan, vertellen over hun project in Tanzania. Ook krijgt de kerkenraad een update over de lichtjestocht die op zaterdag 14 december wordt georganiseerd.
  • Het College van Kerkrentmeesters laat weten dat de nieuwe website van de kerk waaraan wordt gewerkt, onlangs aan de taakgroepen is gepresenteerd. De reacties waren enthousiast, de bedoeling is om de website, als die klaar is, met elkaar zo actueel mogelijk te houden. Daarnaast inventariseert het college wie in onze gemeente kennis heeft als arts, verpleegkundige, EHBO’er of BHV’er om een pool te maken voor bij kerkelijke activiteiten. Ook kwam de gemeentegids aan de orde. De kerkenraad sprak erover hoe hiermee om te gaan, nu privacyregels zodanig aangescherpt zijn dat je als gemeente niet zomaar meer namen en adressen van gemeenteleden mag vermelden. De kerkenraad besprak een nieuwe opzet, die het college verder gaat uitwerken. Doel is om de vernieuwde gemeentegids bij de start van het seizoen 2020-2021 uit te brengen.
  • Het jeugdseizoen is goed van start gegaan met onder andere de vossenjacht. Op 3 november is er weer Kliederkerk.
  • Buurma laat de nieuwe brochure Vorming en Toerusting zien, die samen met de Hervormde Gemeente tot stand is gekomen, en die een overzicht geeft van veel inspirerende activiteiten. Ook kijkt hij alvast vooruit naar de bevestigingsdienst op 20 oktober en de jaarlijkse oecumenische viering op 3 november in de Nicolaaskerk. De Gorechtkerk is die zondag ’s ochtends gesloten.

Tot slot wordt met persoonlijke toespraakjes afscheid genomen van Catrien Zagers, Wilma Oosterhuis, Jan Spoelstra en Roelof van Wijk, die de kerkenraad zullen verlaten. De kerkenraad staat dankbaar stil bij alles wat zij hebben betekend en wenst hun alle goeds voor de toekomst. Zij ontvangen allemaal een mooie bos bloemen en de traditionele Gorechtkerk-pen. Wim Spiering sluit de vergadering, waarna een groot aantal kerkenraadsleden gebruik maakt van de gelegenheid om een drankje te drinken met de vertrekkende en de nieuwe ambtsdragers.

Jolly Kerkstra, preses Kerkenraad

 

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *