VAN DE PREDIKANTEN

Eelderwolde

 Hoop
Afgelopen zondag – tijdens de dienst van de bevestiging – citeerde ik enkele regels uit het boek ‘Angst voor de vrijheid’ van Václav Havel (5 oktober 1936 – 18 december 2011). Hij was de eerste president van Tsjecho-Slowakije na de val van de muur in 1989. Voor die tijd was hij een bekend schrijver die het communistische regime bekritiseerde. Als dissident had hij vele jaren in gevangenissen doorgebracht. Het gedicht waarmee hij bij menigeen bekend is geworden, is ‘De weg van de hoop’, een gedicht dat me, naast zijn andere betekenisvolle teksten, nog altijd zeer aanspreekt.

Diep in onszelf dragen we hoop:
als dat niet het geval is,
is er geen hoop.

Hoop is de kwaliteit van de ziel
en hangt niet af
van wat er in de wereld gebeurt.

Hoop is niet te voorspellen of vooruit te zien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
voorbij de horizon verankerd.

Hoop in deze diepe krachtige betekenis
is niet het zelfde als vreugde
omdat alles goed gaat
of bereidheid je in te zetten
voor wat succes heeft.

Hoop is ergens voor werken
omdat het goed is,
niet alleen omdat het kans van slagen heeft.

Hoop is niet hetzelfde als optimisme
evenmin overtuiging
dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is
afgezien van de afloop,
het resultaat.

 Oecumenische dienst
Op zondag 3 november vieren we een oecumenische dienst in de Nicolaaskerk te Haren. Voorgangers zijn dan Pastoor Arjen Jellema en ds. Ybo Buurma. Het thema is ‘Geroepen zijn’. We zien uit naar een goede viering als kerkgemeenschappen bijeen.

 Bundel Zeven maal zeven
Afgelopen zondag werd na afloop van de dienst, tijdens het koffiedrinken, de nieuwste bundel van ds. Reinier Kleijer gepresenteerd. De bundel draagt de titel ‘Zeven maal zeven’, en bevat 49 liederen op bekende liedboekmelodieën. De helft van de opbrengst van de bundel is bestemd voor World Servants, waarvoor we ds. Kleijer zeer erkentelijk zijn. Sander Kooi, een van de jongeren die volgend jaar met World Servants op reis gaat, mocht het eerste exemplaar ontvangen. Er zijn al heel wat boekjes verkocht, maar nog voldoende beschikbaar. De prijs is € 7,77, een bedrag dat door ieder spontaan werd afgerond naar €10. Hartelijk dank daarvoor! Wilt u ook een bundeltje? Dan kunt terecht bij ds. Kleijer: rkatmw@ziggo.nl

 Meeleven met elkaar
Voor allen die ziek zijn, zorgen kennen of zich eenzaam voelen, bidden we om Gods nabijheid, ook door de aandacht en liefde die we elkaar kunnen schenken met een goed woord, een kaart, een berichtje.

Laat de stralen van uw liefde
schijnen op ons levenspad
en doordring daarmee de diepste,
verste hoeken van ons hart.

(Reinier Kleijer)

Allen hartelijk gegroet,
ds. Ybo Buurma

 

Roden

Kerk of theater?
Had u ooit gedacht dat wij ons zouden gaan afvragen of wijzelf misschien onze aarde – Gods schepping – onbewoonbaar maken? Ik wil geen onheilsprofeet zijn, wij moeten het immers van de boodschap van Israëls profeten en van Jezus over Gòds Rijk op deze aarde hebben. Wegkijken van betrouwbare rapporten over de noodzaak van verandering roept bij ons de vraag op wat er gebeurt wanneer wij als  kerk deze grote gevaren niet in ons getuigenis van het Evangelie laten meeklinken.
Omdat wij liever niet willen weten wat zich achter de coulissen van ons leven, de politiek en economie afspeelt, wordt er door steeds meer mensen op de meest onverwachte momenten behoorlijk theater gespeeld.

Van de Deense theoloog en filosoof Kierkegaard kennen we het volgende verhaal:
‘Een clown rent in een vol theater het toneel op. Geschminkt zoals men dat verwacht. De mensen gieren en klappen. Hij roept om stilte omdat hij méér weet dan die zaal vol mensen, en zegt rustig: ‘Mensen, sta heel rustig op en verlaat de zaal. Er is brand achter het toneel’. De zaal giert en brult van het lachen om deze schitterende act en blijft rustig zitten….’.
Dit verhaal vertoont raakvlakken met onze werkelijkheid: er ìs brand, er moeten ingrijpende maatregelen genomen worden. De tijd dringt, een mentaliteitsverandering is geboden. Maar…. wie het zegt, wordt voor clown versleten en de zaal blijft rustig zitten.

Als kerken lopen we het niet geringe risico te weten wat goed is (Micha 6,8)  en die boodschap vervolgens als niet realistisch, onhaalbaar, en wat we verder ook bedenken, buiten onze levenspraktijk te houden.
En dan mag in ons land het geld wellicht tegen de plinten klotsen, verruimen we ons blikveld dan zien we aan de grenzen van Europa miljoenen door de gevolgen van klimaatschade en oorlogen op de vlucht geslagen medemensen…..
Door te doen alsof wij daar niets mee te maken hebben vervalt voor onze omgeving het verschil tussen kerk en theater.
Waar dat gebeurt, zullen steeds minder mensen kerken nog serieus nemen en komen wij in de kerk niet verder dan de woorden in Joh. 1,10: “Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet…..’
Een kerkgemeenschap zal altijd met twee woorden mogen spreken: ‘Het licht schijnt in de duisternis’ en ‘de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen’.

En verder….
Op de bijeenkomst van een aantal contactpersonen Pastoraat stelden we vast dat de aangescherpte privacyregels het steeds moeilijker maken binnen de eigen kerkelijke kanalen informatie door te geven zonder de directe betrokkenen daarvoor om toestemming te hebben gevraagd. Verschillenden van ons beleven deze ontwikkeling als tegengesteld aan wat het wezen van kerk hoort te zijn: meeleven met degene die dat nodig heeft, omzien naar elkaar. Tegen de tijdgeest in zullen we een tandje moeten bijzetten willen we die intentie blijven waarmaken. Te vaak horen we om ons heen: had ik dat maar geweten, dan had ik even iets van me laten horen…. Nee, vroeger was echt niet alles beter, maar daarmee is elke verandering nog geen verbetering….

Intussen gaan tientallen contactpersonen de komende tijd proberen de donkere dagen die er weer aan komen wat lichter te maken door er zo nu en dan eens even voor u te zijn. Grote klasse!

Met een hartelijke groet,
ds. Harm Jan Meijer

 

 

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *