VAN DE PREDIKANT

Eelderwolde

Een goed verhaal

Met het thema ‘Een goed verhaal’ starten we op zondag 22 september het nieuwe seizoen. Zo na de zomervakantie zitten velen vaak vol mooie verhalen. Over de reis die we maakten, de mensen die we hebben ontmoet, de ontspanning die ons goed heeft gedaan. Anderen moesten vanwege een moeilijke of verdrietige tijd juist op verhaal komen. Ze werden ziek, voelden zich eenzaam, verloren een geliefde. Dan klinken er verhalen van gemis, horen we de herinneringen.

De eeuwen door werden mensen met verhalen aangesproken. Mythen, sprookjes en legenden zijn van generatie op generatie doorverteld. Zo werden de levenswijsheden en religieuze tradities doorgegeven. Kinderen kunnen nog ademloos luisteren naar een goed verteld verhaal. En ouderen weten te verhalen over vroeger en wat het leven hen heeft gebracht.

In de kerk proberen we ons eigen levensverhaal te spiegelen aan de verhalen van de bijbel. Het zijn verhalen over God met mensen, die inspireren, troosten, bemoedigen, soms ook verontrusten. Goede verhalen brengen namelijk iets in je teweeg, je leert er iets van, ze houden je een spiegel voor. Jezus vertelde zijn boodschap over het koninkrijk van God ook in verhalen. Nog elke dag vinden ze gehoor en bewegen ze ons om, met hem, toe te leven naar ‘deze wereld anders’. De musicus Chris Fictoor dicht:

Leven van verhalen, eeuwen doorverteld
lezen uit geschriften, vol verwondering.

Oude wijze woorden, felle pennenstreek;
zieners en profeten, – hoor de stem van God.

Veeg het stof van jaren, blaas het voor je uit;
zie de nieuwe woorden, leer ze te verstaan.

Jouw verhaal beginnen, dat je stil omsloot:
openbreken, spreken, zo vind jij gehoor.

 

Startzondag 22 september

Dorpskerk en Gorechtkerk samen bijeen

Thema: ‘Een goed verhaal’

‘Een goed verhaal’ is het landelijke PKN-thema voor de startzondag 2019. In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is, bijvoorbeeld als het gaat om omgang met de natuur of zorgen voor een ander.

Wat gaan we doen?

  • We beginnen met een gezamenlijke viering om 10.00 uur in de Gorechtkerk. Daarin zullen de voorgangers ook een voor hen inspirerend bijbelverhaal ‘anders dan anders’ voor het voetlicht brengen.
  • We nodigen ieder uit om alvast na te denken over zijn of haar favoriete Bijbelverhaal of Bijbeltekst en dit op te schrijven of op een creatieve wijze proberen vast te leggen in een beeld, symbool of voorwerp. Dit kan door het verhaal of de tekst gewoon te noteren op papier of misschien wel te tekenen, te schilderen of te fotograferen. Als het lukt graag meenemen naar de startdienst.
  • Na afloop van de dienst drinken we gezamenlijk koffie en thee. We nodigen u uit om wat lekkers te bakken of mee te nemen, dat u vooraf bij de koster kunt afgeven.
  • Hierna zijn er nog verschillende activiteiten, waaraan u en jij kunt meedoen, zoals een wandeling, een gesprek aan tafel, het verhaal van de kerk, een speurtocht voor jong en oud en andere creatieve activiteiten.
  • Rond de klok van 13.00 uur is er in Ons Centrum, naast de Dorpskerk, een Bijbelse lunch, waar u en jij gezellig kunt aanschuiven.
  • In de Dorpskerk is er direct na de maaltijd een kort meditatief moment ter afsluiting.

Kom je ook?

Van harte welkom om met elkaar ‘het goede verhaal’ te delen!

 

Namens de voorbereiding,
Rudolf Oosterdijk, Ybo Buurma,
bijgestaan door een ad-hoc-commissie van beide kerken

 

Meeleven met elkaar

Voor allen die in deze periode ziek zijn, soms heel ernstig, zich eenzaam voelen, verdriet kennen, opzien tegen de dag van morgen, bidden we om licht en warmte van God, de Aanwezige, ook door mensenhanden en mensenharten heen.

Tijdens de ziekenzondag ontstaken we de Zonnebloemkaars met de volgende woorden, ter bemoediging:

We ontsteken deze kaars
in verbondenheid met allen die ziek zijn,
verdriet kennen, zich machteloos voelen,
opzien tegen de dag van morgen.

Moge dit licht troosten,
ruimte geven, God nabij brengen.
Goudgeel gekleurd licht, beschermend,
als een mantel om mensen heen.

Allen hartelijk gegroet,
Ds. Ybo Buurma

 

 

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *