VAN HET SCRIBAAT

Zondag 19 mei: Ochtendplus- en Belijdenisdienst

De kerkenraad is blij en dankbaar te kunnen vermelden dat a.s. zondag 19 mei in een Ochtendplusdienst met ds. Ybo Buurma, tien jonge mensen in de Gorechtkerk belijdenis zullen doen. We wensen elkaar, maar vooral Rutger, Maycie, Ruben, Stijn, Carlijn, Jochem, Suzan, Gert-Jan, Michiel, Bernies en hun families een mooie dienst toe. Dat deze stap hen onderweg in hun leven steeds weer tot zegen zal zijn!

Lectoren

De afgelopen tijd vroeg ds. Ybo Buurma of er gemeenteleden zijn die af en toe in de zondagse kerkdienst als lector een schriftlezing willen verzorgen. Daarop kwamen zoveel reacties binnen dat we, met de lectoren die er al waren, een groep van meer dan tien gemeenteleden hebben die op deze manier aan onze kerkdiensten willen bijdragen. De kerkenraad is blij met deze betrokkenheid en maakt daar dankbaar gebruik van. Daarom is in de afgelopen kerkenraadsvergadering, zoals u in het verslag hierboven heeft kunnen lezen, besloten dat vanaf na de zomer elke week, in overleg met de dienstdoende predikant, een lector bij toerbeurt in de dienst in ieder geval één lezing zal verzorgen. Omdat verstaanbaarheid van groot belang is, zal daar extra aandacht aan worden besteed, onder andere door het oefenen met een logopediste. Fijn dat zoveel gemeenteleden op deze manier aan onze zondagse diensten willen meewerken!

Met hartelijke groet,
Jolly Kerkstra

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *