NIEUWJAARSSPEECH

Nieuwjaarsspeech Gorechtkerk, Haren, 6 januari 2019

U kent dat wel: je zit met een heel gezelschap geanimeerd te praten en ineens valt er een diepe stilte. Dan is er altijd wel iemand die zegt: ‘Er gaat een dominee voorbij’.

Die uitdrukking dateert uit de tijd dat de kerkenraad onzedelijkheid moest bestrijden en de kerkelijke tucht streng moest handhaven. Als er iemand van de kerk langskwam, kon je dus maar beter even je mond houden, want stel dat je iets verkeerds zou zeggen…

Daar hebben wij niet zoveel last meer van. Als onze dominees voorbijkomen, vinden we dat leuk. Want ze zijn aardig en ze inspireren ons, in plaats van dat ze ons om de oren slaan met de kerkorde, laat staan tuchtigen. Dat is overigens ook helemaal niet nodig in een gemeente met zulke keurige mensen als wij.

Als de dominee voorbijgaat, vallen wij dus niet meer volledig stil. Maar toch…Toen dominee De Jager ons na de zomer vertelde dat een dominee uiteindelijk een voorbijganger is en dat zij een beroep zou aannemen naar de Protestantse Gemeente Delfzijl, waren wij daar wel even stil van.

Natuurlijk: we wisten dat zij al ruim 13 jaar bij ons was. En dat dan het moment kan aanbreken om verder te trekken naar een andere gemeente.

Maar nu dat echt gebeurt, valt veel van wat ons vertrouwd is, weg. Zeker als dominee De Jager lief en leed met u als gemeentelid of familie heeft gedeeld, zal haar vertrek u zwaar vallen. Volgende week zullen we dankbaar, weemoedig, maar ook trots bij haar afscheid stil staan. Trots op wie zíj is. En trots op wie wíj als gemeente zijn.

We gunnen Marja haar nieuwe start in Delfzijl van harte. We zullen haar erg missen. Tegelijkertijd zijn wij een gezonde, sterke gemeente. De dominee gaat voorbij, maar wij blijven. Ook voor ons betekent dit een nieuwe start. Samen met dominee Buurma willen we ook in de toekomst een bloeiende gemeente zijn, waarin velen zich thuis voelen.

Tijdens de Kerstnachtdienst vorige week zat naast mij een echtpaar dat ik niet kende. Ze vertelden me dat ze niet uit Haren kwamen, dat ze een paar jaar geleden bij toeval onze Kerstnachtdienst bezochten. En dat ze sindsdien elk jaar terugkomen. Omdat ze het bij ons zo warm en inspirerend vinden. Na afloop zeiden ze ‘tot volgend jaar’ en was ik trots op onze Gorechtkerkgemeente.

Dat willen we graag zo behouden. Daarom is de kerkenraad nadat ds. De Jager haar vertrek aankondigde, voortvarend aan de slag gegaan.

Allereerst bereidden we voor dominee De Jager een onvergetelijk afscheid voor. Ik hoop u komende vrijdagavond allemaal hier in de kerk te zien voor wat een bruisende avond vol verrassingen zal worden voor Marja en Eelco. Het programma is geheim, maar alleen al het optreden van de kerkenraad wilt u echt niet missen… De koffie staat om 19.30 uur klaar, de avond begint om 20.00 uur.

Daarna neemt ds. De Jager volgende week zondag tijdens een dienst om 14.30 uur officieel afscheid hier in deze zelfde ruimte. Dat zal er iets ingetogener aan toe gaan dan vrijdagavond, maar ook voor dat afscheid bent u van harte uitgenodigd.

Naast het voorbereiden van het afscheid, is de kerkenraad op zoek gegaan naar een predikant om ons tijdelijk te versterken. Een beroepingsproces kost nu eenmaal tijd. In de tussentijd moet het pastorale werk doorgaan, zeker in crisissituaties en bij overlijden. We zijn daarom blij dat dominee Harm Jan Meijer, emeritus predikant uit Roden, vanaf 14 januari tijdelijk parttime bij ons komt werken.

Hij is een zeer ervaren predikant, die ernaar uitkijkt om een tijdje samen met ons op te trekken. We proberen binnenkort een moment te vinden dat u als gemeente met hem kunt kennismaken.

Daarnaast hebben we besloten om naast dominee Buurma in de plaats van dominee De Jager, weer een fulltime predikant te  beroepen. Een luxe die lang niet alle gemeenten met de omvang van de onze zich kunnen permitteren. Dat kan omdat we een financieel gezonde gemeente zijn en kunnen aantonen dat we dat ook de komende jaren blijven.

We zijn op dit moment bezig een Beroepingscommissie te vormen, die voor onze gemeente de zoektocht naar een predikant gaat uitvoeren. We proberen die commissie even veelkleurig te laten zijn als onze gemeente is. Met een passend evenwicht in leeftijd, man-vrouwverhouding, geloofsbeleving en voorkeur voor type kerkdiensten. We hopen daar nu op korte termijn een besluit over te nemen.

Ten slotte gaan we morgen tijdens onze kerkenraadsvergadering werken aan het profiel van de nieuwe predikant. We doen dat op basis van het profiel dat we drie jaar geleden opstelden na het vertrek van dominee Schut. Dat was een goed profiel, want het leverde ons Ybo Buurma op.

Maar inmiddels zijn we een paar jaar verder. Onze gemeente is veranderd. Sommige activiteiten zijn verdwenen, nieuwe initiatieven ontstonden, zoals de Kliederkerk en de 30-45-jarigengroep. We gaan daarom kijken of het profiel nog voldoet of dat het vernieuwd moet worden.

Tot slot.

Er gaat een dominee voorbij.

We zijn er even stil van. Maar we zijn niet met stomheid geslagen. Onze gemeente is sterk en veerkrachtig, ook dankzij onze vele vrijwilligers. Ik wil alle mensen die veel voor onze Gorechtkerkgemeente betekenen, daar hartelijk voor bedanken. Ik noem ook onze kosters, die altijd weer zorgen dat alles hier op rolletjes loopt. Ook in dat opzicht gaan we een bijzonder jaar tegemoet, omdat Klaas en Trijn Bakker ons komende zomer na bijna 30 jaar gaan verlaten. Daar zullen we op een later moment uiteraard bij stilstaan!

Sterk en veerkrachtig: laten we zo doorgaan in dit nieuwe jaar.

Namens de kerkenraad wens ik u allen daarbij heil en zegen toe. En ik nodig u nu uit om het nieuwe jaar samen in te luiden met koffie, thee en limonade in ’t Gorechthuis.

Jolly Kerkstra, voorzitter kerkenraad

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *