VAN HET SCRIBAAT

Afscheid… en daarna?
Komende tijd vieren we in onze gemeente samen advent en Kerst. Daarna de jaarwisseling en dan zullen we er toch aan moeten geloven: onze dominee De Jager gaat ons echt verlaten. Op vrijdag 11 januari staan we op een spetterende manier bij haar afscheid stil, op zondag 13 januari meer ingetogen in een kerkdienst om 14.30 uur. Er is die zondag dan géén dienst om 10.00 uur. In een artikeltje onder ‘berichten’ vindt u meer informatie over de activiteiten rond het afscheid van ds. De Jager. U bent voor beide gelegenheden van harte uitgenodigd!

Veel gemeenteleden vragen: hoe gaat het verder na het vertrek van ds. De Jager? In de kerkenraad zijn we uiteraard al een tijd bezig om ons daarop voor te bereiden. Allereerst zijn we op zoek gegaan naar een predikant om ons tijdelijk in het pastorale werk bij te staan zolang we een vacature hebben.

Met veel plezier kan ik u vertellen dat we afgelopen week ds. Harm Jan Meijer, emeritus predikant uit Roden, bereid gevonden hebben ons de komende tijd, naast ds. Buurma, te komen versterken in het pastorale werk in onze gemeente. Ds. Meijer is een zeer ervaren predikant die het fijn vindt om na zijn emeritaat gemeenten bij te staan waar dat nodig is. Afgelopen periode heeft hij dat gedaan in de protestantse Gemeente Eelde-Paterswolde. Vanaf 14 januari 2019 zal hij voor anderhalve dag per week werkzaam zijn in onze gemeente. Hij zal het (crisis)pastoraat op zich nemen in de secties van ds. De Jager en daarbij onder andere ook uitvaarten begeleiden, als dat nodig is. Ds. Meijer kijkt ernaar uit om bij ons aan het werk te gaan en als kerkenraad verheugen wij ons op zijn tijdelijke komst naar onze gemeente. We zoeken samen met ds. Meijer naar een gelegenheid begin volgend jaar waarin u met hem kunt kennismaken.

Ds. Meijer kan bij ons blijven zolang wij nog geen nieuwe predikant hebben beroepen. In het verslag van de kerkenraadsvergadering op 3 december hierboven, hebt u kunnen lezen dat we over dat laatste een belangrijke beslissing hebben genomen. Wij zijn als gemeente in de gelukkige omstandigheid dat we het ons kunnen permitteren een fulltime predikant te beroepen, naast ds. Buurma die zoals u weet voor 50% bij ons werkt. Dat betekent dat we dus, net als nu, ook in de toekomst anderhalve predikantsplaats in onze gemeente hebben. Onze gezonde financiële situatie maakt dat mogelijk. Daar zijn we dankbaar voor.

Begin volgend jaar gaat de kerkenraad zich buigen over het samenstellen van een beroepingscommissie, het opstellen van profielschetsen etc. Zo kunnen we, na het afscheid van ds. De Jager, hopelijk snel de procedure van het beroepen van een nieuwe predikant starten. We zullen u uiteraard op de hoogte houden van de voortgang.

We beseffen dat er veel verandert in onze gemeente door het vertrek van ds. De Jager. Zeker als zij al vele jaren uw predikant is, die lief en leed met u heeft gedeeld, zal dat moeilijk zijn. Toch hopen we dat door de tijdelijke komst van ds. Meijer en het beroepingsproces van een nieuwe predikant, het werk in onze gemeente en de pastorale zorg voor onze gemeenteleden zo goed mogelijk doorgang kunnen vinden.

Ook onze preekvoorziener Elly Pilon is er al in geslaagd om het preekrooster voor komend jaar grotendeels in te vullen. Dat was een behoorlijke klus, waarvoor we haar als kerkenraad zeer dankbaar zijn. Zo zijn er op vele plekken in de gemeente mensen aan het werk om ons samen gemeentezijn mogelijk te maken. Heel veel dank daarvoor!

Ik hoop u zo voor nu voldoende in te lichten. Mocht u vragen hebben over de opvolging van ds. De Jager, dan bent u natuurlijk altijd welkom, bij mij of bij een van de andere kerkenraadsleden. Uw vragen over het afscheid van ds. De Jager kunt u stellen aan de afscheidscommissie, meer informatie daarover staat hieronder.

Hartelijke groet, namens de kerkenraad,
Jolly Kerkstra, preses

 

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *