VAN HET SCRIBAAT

 20 oktober: Kerkendag in Zuidbroek

De afgelopen periode is de PKN ingrijpend organisatorisch veranderd. Sinds 1 mei van dit jaar bestaat de landelijke kerk uit nog maar 11 classes, in plaats van de 75 die er tot dan toe waren. Deze verandering is onderdeel van Kerk2025, het proces om de PKN te vernieuwen en terug te brengen naar de kern: minder vergaderen, meer elkaar ontmoeten. Vanaf 1 mei maakt onze gemeente deel uit van een grote classis Groningen-Drenthe. Ds. Jan Hommes is aangetreden als classispredikant. Dat is een nieuwe functie, bedoeld om de classis te inspireren en inhoud te geven. De oude classis Groningen heet nu: Ring Groningen. Het is de bedoeling dat in die Ring Groningen gemeenten elkaar ontmoeten om elkaar te leren kennen, ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Om dat op gang te brengen is in de eerste vergadering van de Ring voorgesteld om elk jaar iets te organiseren in een van de bijbehorende gemeenten. Zuidbroek heeft aangegeven om hiermee te willen starten. Op zaterdag 20 oktober organiseren zij een Kerkendag. Gemeenteleden van alle aangesloten gemeenten – dus ook de onze – zijn van harte welkom om daarbij te zijn. Het thema van de dag is, niet geheel toevallig: ‘verbinding’.

Het programma op 20 oktober ziet er als volgt uit:
Plaats: Petruskerk Zuidbroek en verenigingsgebouw De Kerkhörn, Kerkstraat 85/89.
10.30 uur:
ontvangst in De Kerkhörn met koffie en koek
11.00 uur- 12.30 uur:
informatie/rondleiding van en in de Petruskerk, orgelmuziek van Schnitger-Freitag orgel en zingen van enkele bekende en onbekende liederen uit het nieuwe liedboek. Waarschijnlijk medewerking van de Dutch Choral Singers o.l.v. Henk de Vries. Tevens gelegenheid om de grafmonumenten te bezichtigen  rond de Petruskerk. Deze worden sinds 5 jaar gerenoveerd door een groep vrijwilligers.
13.00 uur:
Lunch in de Kerkhörn
14.00 uur:
Tafelgesprekken onder leiding van ds. Frederique Karelse

  • Wat kunnen we als gemeenten voor elkaar zijn/ betekenen?
  • Hoe kunnen we elkaar mogelijk aanvullen?
  • Welke rol zou u daarin willen/ kunnen spelen?

16.00 uur :
Sluiting: Korte viering.

De kosten voor deelname bedragen € 10,00 per persoon. Als u erbij wilt zijn, kunt u zich tot 10 oktober opgeven bij de scriba van Zuidbroek: scriba@pknzuidbroek.nl.

Jolly Kerkstra

 

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *