VAN HET SCRIBAAT

2018 Nieuwe ambtsdragers en afscheid ambtsdragers en contactpersonen

De kerkenraad stelt aan u voor een nieuwe jeugdouderling: dhr. Siebren Boonstra, Hora Siccamasingel 19 in Groningen, en een nieuwe diaken, mw. Ank van der Woude-Fongers, Clusiusweg 8 in Haren. We nemen afscheid van dhr. Victor de Jong, die twaalf jaar lang diaken en secretaris van de diaconie was, en van dhr. Siard Heidanus, die twaalf jaar ouderling zijn op een bijzondere manier invulde.

De ouderlingen mw. Jolly Kerkstra en dhr. Henk Wijnmaalen hebben aangegeven hun mandaat te willen voortzetten. De kerkenraad is verheugd u alle namen te kunnen voorleggen.

Eventuele wettige bezwaren kunnen schriftelijk worden ingediend bij de scriba vóór 16 september a.s. Op zondag 30 september zullen de genoemden worden bevestigd/herbevestigd.

Ook nemen we dan we afscheid van de contactpersonen mw. Clara Ritzema en dhr. Coos Mout, zij hebben lange tijd gemeenteleden bezocht.

 

Roelof van Wijk, scriba

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *